Trasarea limitelor-intarusare

image_pdfimage_print

Trasarea limitelor-intarusare

Documente necesare pentru trasarea limitelor-intarusare:

Actele necesare pe care proprietarul terenului trebuie sa le pună la dispozitia noastra:

  • Planul de amplasament si delimitare a imobilului” , este planul avizat de catre cadastru- OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI , care contine coordonatele punctelor care delimiteaza terenul, in sistemul de proiectie Stereografic 1970 sau in sistemul de proiectie ales( un sistem de coordonate local folosit in cadastrul avizat dar din pacate care nu poate fi reconstituit lin vederea trasarii limitelor). Aceste coordonate definesc forma, suprafata si dimensiunile terenului dumneavoastra;
  • copie a actului de identitate al proprietarului;
  • daca este cazul, copie al actului de proprietate a persoanei desemnata de proprietar sa participe la operatia detrasare.

Operatiunea de trasarea limitelor-intarusare se poate executa numai dupa ce s-a avizat cadastrul si exista coordonatele in Sistem stereografic 1970, altfel limitele pot fi trasate gresit.

In situatia in care documentatia cadastrala este veche, cu coordonate in sistem local sau coordonate gresite, se va face actualizarea datelor cadastrale in Sistem stereografic 1970 si abia dupa aceste operatiuni se va executa trasarea limitelor-intarusare.

Operatia de trasarea limitelor-intarusare se finalizeaza cu emiterea unui „Proces verbal de trasare„, prin care se confirma poziţionarea corectă în spatiu a punctelor care delimiteaza imobilul si care ajuta in relatia cu vecinii si diverse institutii.

Onorariul:

Onorariul este de 100 lei/ punct materializat, dar in cazul in care se doresc mai multe puncte pretul se poate negocia.

[Sus]