Teren cu sau fara constructie dobândit prin hotărâre judecătorească sau sentință civilă

image_pdfimage_print

Documente necesare

Acte în original
 • Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare”(se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul);
 • Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul  unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare(valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în  registrul de transcripţiuni imobiliare);
Copie legalizată
 • Sentinţa civilă (SC), cu menţiunea  “definitivă şi irevocabilă” (în acest caz, legalizarea se va  efectua la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa).  Pentru  SC redactate după anul 2007, se achită suplimentar o taxă de 0,15 %  din valoarea imobilului din raportul de expertiză sau din SC, la Biroul de Carte Funciară.
 • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate),se vor face suplimentar,după caz, următoarele copii legalizate:
 • Certificatul de căsătorie  (la notariat),     sau
 • Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială  unde s-a emis sentinţa).
În xerocopie
 • Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act);
 • Raport de expertiză topografică.
Termen de executie
 • 4 – 5 zile de la data executării măsurătorilor.
Termen de avizare si receptie

(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):

 • regim normal de avizare:              –  5 – 6 săptămâni.
 • avizare în regim de urgenţă:         – 10 zile lucrătoare.
Onorariul
 • pentru terenurile libere de construcţii (suprafaţa max. 350 mp):           – 1050 lei
 • pentru terenurile cu construcţii până la 100 mp:                                       – 1200 lei
 • pentru terenurile cu construcţii până la 200 mp:                                       – 1400 lei

Onorariul include

 • deplasarea la imobil;
 • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului);
 • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.
 • În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifică.
Taxe
 • regim normal de avizare:   –  120 lei + 0,15 %  din valoarea imobilului din raportul de expertiză
 • regim de urgenţă:                –   5 x (120 lei + 0,15 % din valoarea imobilului din raportul de expertiză)
[Sus]

Lasati un raspuns