Servicii de geodezie

image_pdfimage_print

Geodezia este o ramură a matematicii aplicate și a științelor pământului care stabilește prin obervații și măsurători poziția exactă a punctelor, figurilor și ariilor unor porțiuni mari din suprafața terestră, identifică forma și dimensiunile Pământului și variațiile gravitației terestre în spațiu tridimensional și în timp.
Geodezia a fost definită în anul 1880 de către geodezul german Friedrich Robert Helmert (1843- 1917) ca fiind „știința măsurării și reprezentării suprafeței Pământului”.

Servicii de geodezie – aplicatii practice:

Cartografie – reţea de puncte distribuite în mod corespunzător, de poziţii orizontale şi verticale cunoscute pentru realizarea hărţilor de diferite scări.
Administraţia urbană – amplasamentele creaţiilor omului precum şi reţelele edilitare subterane trebuie să fie definite şi documentate pentru referiri viitoare. Nevoia punctelor de control este indicată în mod clar în literatura de specialitate.
Proiecte inginereşti – foloseste servicii de geodezie pentru construcţia marilor obiective precum baraje, poduri, uzine este necesar să se poziţioneze diverse componente ale acestor structuri în amplasamente prestabilite.
Marcarea graniţelor – utilizeaza servicii de geodezie pentru determinarea, poziţionarea şi marcarea acestor graniţe se realizează în mod economic prin legarea lor de o reţea geodezică de puncte cu coordonate orizontale cunoscute.
Ecologie – foloseste servicii de geodezie pentru studiul mişcarii solului datorat exploatării resurselor subterane sau depozitării subterane a reziduurilor. Detecţia şi urmărirea acestor mişcări este de asemenea o problemă geodezică.
Hidrografia – ca practică a poziţionării pe mare, combinată cu măsurători de adâncime.
Administraţia mediului –   foloseste servicii de geodezie pentru băncile de date legate de mediu spre a servi ca sisteme integrate de informaţii pentru transport, servicii comunitare de utilizare a pământului şi sociale, extracte de pe titlurile imobiliare, stabilirea datelor de impozit şi statistica populaţiei trebuie să se bazeze pe parcele de pământ ale căror poziţii sunt definite prin coordonatele unor puncte ce fac parte dintr-o reţea determinată prin metode geodezice.

Realizăm reţele geodezice proiectate în vederea:

  • intocmirii planurilor topografice ale localitatiilor;
  • realizarii de obiective industriale;
  • urmaririi comportarii in timp a constructiilor – studiul deformatiilor;
Servicii de geodezie

Retea GPS