Lucrari de topografie

image_pdfimage_print
Lucrari de topografie

Lucrari de topografie – Plan topo


Topografia
, ramura a geodeziei, studiază tehnica măsurătorilor unor porţiuni limitate din suprafaţă Pământului, precum şi reprezentarea grafică a acestora, în scopul întocmirii planurilor şi hărţilor. S ocupă cu studiul, măsurarea şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a terenului cu toate formele de planimetrie şi de relief existente. În cadrul măsurătorilor topografice, ce se execută pe suprafeţe mici, nu se ţine seama de curbura Pământului.

Topografia inginerească studiază şi rezolvă o serie largă de probleme legate de studiile inginereşti, de proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor de orice fel, inclusiv a investiţiilor din transporturi şi agricultura, sistematizarea teritoriului, oraşelor şi satelor, amenajarea bazinelor hidrografice.

Lucrari de topografie oferite – numai în municipiul București:

 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism –Reconstituiri amplasamente imobile;
 • Reconstituiri şi trasări limite imobile;
 • Documentaţii topografice în vederea actualizării vechiilor documentaşii cadastrale şi a cărţilor funciare
 • Asistenta topografica de santier
  • Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor;
  • Transmiterea cotelor in groapa de fundare, calculul volumelor de sapatură/ umplutură;
  • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
 • Consultanta de specialitate – in orice localitate sau ţară membră UE:
 • Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate :dwg, dxf, etc.);
  • Planuri topografice, la diferite scări;
  • Planuri topografice cu reţele edilitare;
  • Planuri topografice pentru expertize topografice extrajudiciare
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D;
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura (canalizare, gaze, telefonie, etc);
 • Intocmirea profilelor longitudinale si transversale ale cailor de comunicatie;
 • Lucrări de topografie în vederea determinării suprafeţelor / volumelor ocupate de diferite tipiri de materiale de construcţii ale construcşiilor care au forme geometrice neregulate

Portofoliu lucrari de topografie