Teren cu sau fara constructie dobândit de la altă persoană

image_pdfimage_print

Documente necesare

Acte în original:

• Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare”(se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul);
• Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că : imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare(valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în registrul de transcripţiuni imobiliare);

Copie legalizată (la notariat):

• Contractul de vănzare cumpărare ;
• În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate),se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:
• Certificatul de căsătorie, sau
• Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa).

În xerocopie:

• Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act);

Termen de executie:

• 4 -5 zile de la data executării măsurătorilor.

Termen de avizare si receptie

(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):

• regim normal de avizare: – 5 – 6 săptămâni
• avizare în regim de urgenţă: – 10 zile lucrătoare

Onorariul:

• pentru terenurile libere de construcţii (suprafaţa max. 350 mp): – 1050 lei
• pentru terenurile cu construcţii până la 100 mp:                             – 1200 lei
• pentru terenurile cu construcţii până la 200 mp:                             – 1400 lei

Onorariul include:

• deplasarea la imobil;
• executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului);
• întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifica.

Taxe:

• regim normal de avizare (5 – 6 săptămâni): – 120 lei
• regim de urgenţă (10 zile lucrătoare):            – 600 lei

[Sus]