Dezlipiri terenuri cu sau fara construcţii

image_pdfimage_print
Dezlipiri terenuri cu sau fara construcţii

Dezlipiri terenuri cu sau fara construcţii

Condiţie : imobilul să fie înscris în Cartea Funciară. În acest caz se va întocmi numai documentaţia cadastrală. La biroul notarial, pe baza actelor care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului şi a documentaţiei cadastrale avizate se va redacta actul de dezmembrare (dezlipire).

Documente necesare:

In copie legalizată :
 • certificat de urbanism (necesar pentru cel puţin trei parcele/loturi).;
In xerocopie :
 • actele care atestă dreptul de proprietate;
 • documentaţia cadastrală anterioară;
 • extrasul de carte funciară pentru informare;
 • actul de identitate al proprietarului.
Termen de executie :
 • În funcţie de complexitatea lucrării.
Termen de avizare si receptie :

(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):

 • regim normal de avizare:        – 15-20 zile lucrătoare
 • avizare în regim de urgenţă:   –   8 zile lucrătoare
Onorariul:

Se stabileşte în funcţie de numărul de loturi rezultate în urma dezmembrării.

Onorariul include:

 • deplasarea la imobil;
 • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului);
 • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate.

Încazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifica.

Taxe:
 • regim normal de avizare (15 – 20 zile lucrătoare):         – (nr. loturi) x 60 lei
 • regim de urgenţă  (8 zile lucrătoare ):                               – (nr. loturi) x  5 x 60 lei
[Sus]

[Sus]

Lasati un raspuns