Dezlipire constructii

image_pdfimage_print
Dezlipire constructii

Dezlipire constructii

Operaţiunea de dezlipire constructii presupune:

1. întocmirea documentaţiei cadastrale de către un expert cadastrist pentru fiecare din imobilele care rezultă în urma dezlipirii (latura tehnică)

2. încheierea unui act notarial de dezmembrare la notarul public (latura juridică).

Dezlipirea unui imobil este reglementată de art. 879 alin. 2 din Noul Cod Civil care prevede că „imobilul înscris în cartea funciară se modifică şi prin dezlipiri, dacă se desparte o parte din imobil sau se micşorează întinderea acestuia”.
De asemenea, operaţiunea de modificare, prin dezlipire constructii, a imobilului înscris în cartea funciară, are doar caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate (art. 879 alin 5. din Noul Cod Civil). Pe cale de consecinţă, pentru dezlipire constructii, părţile nu datorează statului impozit pe transferul proprietăţii.
Imobilele rezultate se vor transcrie în cărţi funciare noi, cu menţionarea noului număr cadastral pentru fiecare imobil, iar cartea funciară sau, după caz, vechile cărţi funciare se vor închide, fără a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri (art. 880 alin 1. Noul Cod Civil).

Documente necesare pentru dezlipire constructii:

In copie legalizată :
 • doar dacă în urma dezmembrării rezultă mai mult de două imobile – certificat de urbanism în termen de valabilitate;
In xerocopie :
 • actele de identitate ale părţilor (carte de identitate, paşaport, buletin de identitate);
 • acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
 • certificat fiscal, în termen de valabilitate, emis pe numele proprietarului de către Administraţia Financiară;
 • doar dacă în urma dezmembrării rezultă mai mult de două loturi – certificat de urbanism în termen de valabilitate;
 • documentaţia cadastrală;
 • încheierea de intabulare în cartea funciara a bunurilor imobile);
 • extras de carte funciară pentru autentificare care se obţine numai prin intermediul biroului notarial la cererea proprietarului şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
 • doar pentru persoanele juridice: certificat de înregistrare, act constitutiv, hotărâre AGA.
Termen de executie :
 • În funcţie de complexitatea lucrării.
Termen de avizare si receptie :

(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):

 • regim normal de avizare:        – 15-20 zile lucrătoare
 • avizare în regim de urgenţă:   –   8 zile lucrătoare
Onorariul:

Se stabileşte în funcţie de numărul de imobile rezultate în urma dezmembrării.

Onorariul include:

 • deplasarea la imobil;
 • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului) specifice pentru dezlipire constructii;
 • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate.

Încazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifica.

[Sus]