image_pdfimage_print

Apartament cumpărat de la o persoană fizică sau juridică

Documente necesare: Acte în original: Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare”(se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul); Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare(valabilă numai.. Faceti click aici pentru detalii