image_pdfimage_print

Actualizari cadastru teren cu sau fara constructie – actualizare cadastru vechi – documentatie cadastru

Operaţiune necesară în cazul rectificării documentaţiilor cadastrale şi a suprafeţelor inscrise în Cartea Funciară.
Se face în următoarele cazuri:
* documentaţia cadastrală întocmită anterior este eronată;
* a fost emis un act prin care se măreşte sau se micşorează / măreşte suprafaţa. Faceti click aici pentru detalii

Actualizari cadastru teren pe care este una sau mai multe construcții consolidata, recompartimentată sau supraetajată

Documente necesare: Acte în original:  Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare”(se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul); Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul  unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare(valabilă numai.. Faceti click aici pentru detalii

Actualizari cadastru teren de pe care a fost demolată o construcție

Documente necesare: Acte în original: Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare”(se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul); Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul  unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare(valabilă numai.. Faceti click aici pentru detalii

Actualizari cadastru teren pe care a fost edificata o constructie

Documente necesare: Acte în original: Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare” (se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul). Este obligatoriu să figureze valoarea de impozitare a noii construcţii. ​Copie legalizată (la notariat): Contractul de vănzare cumpărare; Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; În cazul în.. Faceti click aici pentru detalii