image_pdfimage_print

Apartamente cumpărate de la Intreprinderi – fostul ICRAL, ICVL, ROMVIAL

Documente necesare            Acte în original: Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare” (se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul); Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul  unui litigiu şi nu a fost înscris.. Faceti click aici pentru detalii

Trasarea limitelor-intarusare

Documente necesare pentru trasarea limitelor-intarusare: Actele necesare pe care proprietarul terenului trebuie sa le pună la dispozitia noastra: „Planul de amplasament si delimitare a imobilului” , este planul avizat de catre cadastru- OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI , care contine coordonatele punctelor care delimiteaza terenul, in sistemul de proiectie Stereografic 1970 sau in sistemul.. Faceti click aici pentru detalii

Dezlipire constructii

Operaţiunea de dezlipire constructii presupune: 1. întocmirea documentaţiei cadastrale de către un expert cadastrist pentru fiecare din imobilele care rezultă în urma dezlipirii (latura tehnică) 2. încheierea unui act notarial de dezmembrare la notarul public (latura juridică). Dezlipirea unui imobil este reglementată de art. 879 alin. 2 din Noul Cod Civil care prevede că „imobilul.. Faceti click aici pentru detalii

Dezlipiri terenuri cu sau fara construcţii

Condiţie : imobilul să fie înscris în Cartea Funciară. În acest caz se va întocmi numai documentaţia cadastrală. La biroul notarial, pe baza actelor care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului şi a documentaţiei cadastrale avizate se va redacta actul de dezmembrare (dezlipire). Documente necesare: In copie legalizată : certificat de urbanism (necesar pentru cel.. Faceti click aici pentru detalii

Comasari de terenuri cu sau fara constructii

Comasări de terenuri cu sau fără construcţii (denumite în continuare imobil). Condiţie : toate imobilele să fie înscrise în Cartea Funciară. În acest caz se va întocmi numai documentaţia cadastrală. La biroul notarial, pe baza actelor care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului şi a documentaţiei cadastrale avizate se va redacta actul de dezmembrare (alipire / comasare). Faceti click aici pentru detalii