Apartamente cumpărate de la Intreprinderi – fostul ICRAL, ICVL, ROMVIAL

image_pdfimage_print

Documente necesare           

Acte în original:

 • Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare” (se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul);
 • Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul  unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare (valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în  registrul de transcripţiuni imobiliare);
Copie legalizată:
 • Contractul de vănzare cumpărare, iar daca a fost cumpărat cu plata în rate şi după : Contractul de împrumut (rate) şi Dovada achitării integrale (toate documentele legalizate la notariat);
 • Procesul verbal de predare a locuinţei (la notariat);
 • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate), se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:
 • Certificatul de căsătorie (la notariat),     sau
 • Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială   unde s-a emis sentinţa).
În xerocopie:
 • Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act);Schiţa apartamentului.
Termen de executie
 • 2 – 3 zile de la data executării măsurătorilor.
Termen de avizare si receptie

(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):

 • regim normal de avizare: 5 – 6 săptămâni
 • avizare în regim de urgenţă: 10 zile lucrătoare .
Onorariu si taxe
 • garsonieră:                                        – 420 lei;
 • apartament cu 2 camere:               – 450 lei;
 • apartament cu 3 camere:               – 480 lei:
 • apartament cu 4 camere:               – 500 lei.

Pentru apartamentele care au forma neregulată (semicerc, trapez, etc) se percepe suplimentar 100 lei.

Onorariul include:

 • deplasarea la imobil;
 • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului); întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifică

Taxe :
 • regim normal de avizare (5 – 6 săptămâni): 120 lei +  60 lei (dacă a fost cumpărat în rate)
 • regim de urgenţă  (10 zile lucrătoare):5 x  (120 lei +  60 lei )
[Sus]