Apartament cumpărat de la o persoană fizică sau juridică

image_pdfimage_print

Documente necesare:

Acte în original:
 • Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare”(se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul);
 • Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare(valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în registrul de transcripţiuni imobiliare);
Copie legalizată:
 • Contractul de vănzare cumpărare (la notariat):
 • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate),se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:
 • Certificatul de căsătorie (la notariat), sau
 • Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa).
În xerocopie:
 • Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act).
Termen de executie :
 • 2 – 3 zile de la data executării măsurătorilor.
Termen de avizare si receptie :
 • (de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):
 • regim normal de avizare:       – 5 – 6 săptămâni
 • avizare în regim de urgenţă: – 10 zile lucrătoare .
Onorariul:
 • garsonieră: – 420 lei;
 • apartament cu 2 camere: – 450 lei;
 • apartament cu 3 camere: – 480 lei:
 • apartament cu 4 camere: – 500 lei.
 • Pentru apartamentele care au forma neregulată (semicerc, trapez, etc) se percepe suplimentar 100 lei.

Onorariul include:

 • deplasarea la imobil;
 • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului);
 • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.
 • În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifică.
Taxe :
 • regim normal de avizare (5 – 6 săptămâni): – 120 lei
 • regim de urgenţă (10 zile lucrătoare ):           – 600 lei.
[Sus]

[Sus]