Actualizari cadastru teren pe care a fost edificata o constructie

image_pdfimage_print

Documente necesare:

Acte în original:
 • Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare” (se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul). Este obligatoriu să figureze valoarea de impozitare a noii construcţii.
​Copie legalizată (la notariat):
 • Contractul de vănzare cumpărare;
 • Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate), se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:
 • Certificatul de căsătorie,    sau
 • Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa)
În xerocopie:
 • Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act);
 • extras de carte funciară pentru informare;
 • vechea documentaţie cadastrală.
Termen de executie:
 • În funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a noii construcţii.
Termen de avizare si receptie:

​(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară)

 • regim normal de avizare:​-   5 – 6 săptămâni.
 • avizare în regim de urgenţă: ​- 10 zile lucrătoare .
Onorariul:

Se stabileşte, în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a  construcţiei.

Onorariul include:

 • deplasarea la imobil;
 • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului);
 • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifica.

Taxe:
 • regim normal de avizare (5 – 6 săptămâni): – 120 lei + 0,05% din valoarea de impozitare a construcţiei menţionată în certificatul de atestare fiscală
 • regim de urgenţă: ​     – 120 lei  x  5.
[Sus]