Actualizari cadastru teren cu sau fara constructie – actualizare cadastru vechi – documentatie cadastru

image_pdfimage_print

Operaţiune necesară în cazul rectificării documentaţiilor cadastrale şi a suprafeţelor inscrise în Cartea Funciară.

Se face în următoarele cazuri:

 • documentaţia cadastrală întocmită anterior este eronată;
 • a fost emis un act prin care se măreşte sau se micşorează / măreşte  suprafaţa.

Documente necesare:

Documentele se pregătesc în funcţie de cazul prezentat la secţiunea “ Teren ”.Suplimentar:

 • O declaraţie notarială, din partea proprietarului, în care menţionează motivul ( numai în cazul în care vechea documentaţie a fost eronată );
 • extras de carte funciară pentru informare;
 • vechea documentaţie cadastrală;
Termen de executie :
 • 4 – 5 zile de la data executării măsuătorilor.
Termen de avizare si receptie :

(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):

 •  regim normal de avizare:           –   5 – 6 săptămâni;
 • avizare în regim de urgenţă:       – 10 zile lucrătoare.
Onorariul:
 • pentru terenurile libere de construcţii (suprafaţa max. 350 mp):        – 1050 lei;
 • pentru terenurile cu construcţii până la 100 mp:                                   – 1300 lei;
 • pentru terenurile cu construcţii până la 200 mp:                                   – 1500 lei.

Onorariul include:

 • deplasarea la imobil;
 • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului);
 •  întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul  perceput nu se va modifica.
Taxe:
 • regim normal de avizare (5 – 6 săptămâni):        – 120 lei
 • regim de urgenţă  (10 zile lucrătoare):                 –  600 lei
[Sus]